Propozice

PROPOZICE

Pořadatel:

Startující

Místo startu

Vzdálenosti

Start závodu

Prezentace

Startovné

Kategorie dlouhý okruh

Kategorie krátký okruh

Bodování

Značení

Předpis

Ceny

Občerstvení

KTS Pardubice

Ve všech kategoriích prezentovaní atleti

Parkoviště u Staročeské hospody (pod Kunětickou horou)

Malý okruh: 4,5 km
Velký okruh: 9 km

Duben – srpen: 18:00
Září – říjen: 17:00

V místě cíle
Duben – srpen: 17:00 – 17:50
Září – říjen: 16:00 – 16:50

Dlouhý okruh – 50 Kč
Krátký okruh – 30 Kč
+ startovní číslo na celý seriál – 30 Kč (platí se jednorázově za celý seriál)

Muži A (18 – 29 let)
Muži B (30 – 39 let)
Muži C (40 – 49 let)
Muži D (50 – 59 let)
Muži E (60 – 69 let)
Muži F (nad 70 let)

Ženy A (18 – 29 let)
Ženy B (30 – 39 let)
Ženy C (40 – 49 let)
Ženy D (nad 50 let)

Mladší žáci (6 – 10 let)
Starší žáci (11 – 14 let)
Junioři (15 – 17 let)
Muži (od 18 let)

Mladší žákyně (6 – 10 let)
Starší žákyně (11 – 14 let)
Juniorky (15 – 17 let)
Ženy (od 18 let)

V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků. Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.

Trvalým značením, směrovými šipkami a moukou.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. U startujících do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a svým podpisem při prezentaci stvrzují dodržování pravidel K9. Po dobu restriktivních opatření je nutno dodržovat platná nařízení.

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na těchto internetových stránkách včetně průběžných celkových výsledků. Slavnostní vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě K9, po doběhnutí posledního závodníka. Finálový závod se do celkového hodnocení poháru nezapočítává.

V místě závodu – iontový nápoj.

Pořadatel:
KTS Pardubice

Startující:
Ve všech kategoriích prezentovaní atleti

Místo startu:
Parkoviště u Staročeské hospody
(pod Kunětickou horou)

Vzdálenosti:
Malý okruh: 4,5 km
Velký okruh: 9 km

Start závodu:
Duben – srpen: 18:00
Září – říjen: 17:00

Prezentace:
V místě cíle
Duben – srpen: 17:00 – 17:50
Září – říjen: 16:00 – 16:50

Prezentace:
Dlouhý okruh – 50 Kč
Krátký okruh – 30 Kč
+ startovní číslo na celý seriál – 30 Kč
(platí se jednorázově za celý seriál)

Kategorie dlouhý okruh:
Muži A (18 – 29 let)
Muži B (30 – 39 let)
Muži C (40 – 49 let)
Muži D (50 – 59 let)
Muži E (60 – 69 let)
Muži F (nad 70 let)

Ženy A (18 – 29 let)
Ženy B (30 – 39 let)
Ženy C (40 – 49 let)
Ženy D (nad 50 let)

Kategorie krátký okruh:
Mladší žáci (6 – 10 let)
Starší žáci (11 – 14 let)
Junioři (15 – 17 let)
Muži (od 18 let)

Mladší žákyně (6 – 10 let)
Starší žákyně (11 – 14 let)
Juniorky (15 – 17 let)
Ženy (od 18 let)

Bodování:

V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků. Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.

Značení:

Trvalým značením,  šipkami a moukou.

Předpis:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. U startujících do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a svým podpisem při prezentaci stvrzují dodržování pravidel K9. Po dobu restriktivních opatření je nutno dodržovat platná nařízení.

Ceny:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. U startujících do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a svým podpisem při prezentaci stvrzují dodržování pravidel K9. Po dobu restriktivních opatření je nutno dodržovat platná nařízení.

Občerstvení:
V místě závodu – iontový nápoj.

TERMÍNOVKA

12. 05.

26. 05.

09. 06.

23. 06.

14. 07.

28. 07

11. 08.

25. 08.

08. 09.

22. 09.

06. 10.

23. 10.

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Velká cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky

Malá cena Kunětické devítky
        + vyhlášení poháru

12. 05.      Malá cena Kunětické devítky

26. 05.      Malá cena Kunětické devítky

09. 06.      Malá cena Kunětické devítky

23. 06.      Velká cena Kunětické devítky

14. 07.      Malá cena Kunětické devítky

28. 07.      Malá cena Kunětické devítky

11. 08.      Malá cena Kunětické devítky

15. 08.      Malá cena Kunětické devítky

08. 09.      Malá cena Kunětické devítky

22. 09.      Malá cena Kunětické devítky

16. 10.      Malá cena Kunětické devítky

23. 10.      Malá cena Kunětické devítky