Propozice

PROPOZICE

Pořadatel:

Startující

Místo startu

Vzdálenosti

Start závodu

Prezentace

Startovné

Kategorie dlouhý okruh

Kategorie krátký okruh

Bodování

Značení

Předpis

Ceny

Občerstvení

KTS Pardubice

Ve všech kategoriích prezentovaní atleti

Parkoviště u Staročeské hospody (pod Kunětickou horou)

Malý okruh: 4,5 km
Velký okruh: 9 km

Duben – srpen: 18:00
Září – říjen: 17:00

V místě cíle
Duben – srpen: 17:00 – 17:50
Září – říjen: 16:00 – 16:50

Dlouhý okruh – 50 Kč
Krátký okruh – 50 Kč
+ startovní číslo na celý seriál – 50 Kč (platí se jednorázově za celý seriál)

Velká cena Kunětické devítky – Dlouhý okruh – 150 Kč
Velká cena Kunětické devítky – Krátký okruh – 150 Kč, děti a junioři 100 Kč

Muži A (18 – 29 let)
Muži B (30 – 39 let)
Muži C (40 – 49 let)
Muži D (50 – 59 let)
Muži E (60 – 69 let)
Muži F (nad 70 let)

Ženy A (18 – 29 let)
Ženy B (30 – 39 let)
Ženy C (40 – 49 let)
Ženy D (nad 50 let)

Mladší žáci (6 – 10 let)
Starší žáci (11 – 14 let)
Junioři (15 – 17 let)
Muži (od 18 let)

Mladší žákyně (6 – 10 let)
Starší žákyně (11 – 14 let)
Juniorky (15 – 17 let)
Ženy (od 18 let)

V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků. Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.

Trvalým značením, směrovými šipkami a moukou.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. U startujících do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a svým podpisem při prezentaci stvrzují dodržování pravidel K9. Po dobu restriktivních opatření je nutno dodržovat platná nařízení.

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na těchto internetových stránkách včetně průběžných celkových výsledků.

Slavnostní vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě K9, po doběhnutí posledního závodníka. Finálový závod se do celkového hodnocení poháru nezapočítává.

V místě závodu – iontový nápoj.

Pořadatel:
KTS Pardubice

Startující:
Ve všech kategoriích prezentovaní atleti

Místo startu:
Parkoviště u Staročeské hospody
(pod Kunětickou horou)

Vzdálenosti:
Malý okruh: 4,5 km
Velký okruh: 9 km

Start závodu:
Duben – srpen: 18:00
Září – říjen: 17:00

Prezentace:
V místě cíle
Duben – srpen: 17:00 – 17:50
Září – říjen: 16:00 – 16:50

Prezentace:
Dlouhý okruh – 50 Kč
Krátký okruh – 50 Kč
+ startovní číslo na celý seriál – 50 Kč
(platí se jednorázově za celý seriál)

Velká cena Kunětické devítky – Dlouhý okruh – 150 Kč
Velká cena Kunětické devítky – Krátký okruh – 150 Kč

Kategorie dlouhý okruh:
Muži A (18 – 29 let)
Muži B (30 – 39 let)
Muži C (40 – 49 let)
Muži D (50 – 59 let)
Muži E (60 – 69 let)
Muži F (nad 70 let)

Ženy A (18 – 29 let)
Ženy B (30 – 39 let)
Ženy C (40 – 49 let)
Ženy D (nad 50 let)

Kategorie krátký okruh:
Mladší žáci (6 – 10 let)
Starší žáci (11 – 14 let)
Junioři (15 – 17 let)
Muži (od 18 let)

Mladší žákyně (6 – 10 let)
Starší žákyně (11 – 14 let)
Juniorky (15 – 17 let)
Ženy (od 18 let)

Bodování:

V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků. Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.

Značení:

Trvalým značením,  šipkami a moukou.

Předpis:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. U startujících do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a svým podpisem při prezentaci stvrzují dodržování pravidel K9. Po dobu restriktivních opatření je nutno dodržovat platná nařízení.

Ceny:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na těchto internetových stránkách včetně průběžných celkových výsledků.

Slavnostní vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě K9, po doběhnutí posledního závodníka. Finálový závod se do celkového hodnocení poháru nezapočítává.

Občerstvení:
V místě závodu – iontový nápoj.

TERMÍNOVKA

03. 04.

17. 04.

15. 05.

29. 05.

12. 06.

26. 06.

24. 07.

14. 08.

04. 09.

18. 09.

02. 10.

12. 10.

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Velká cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 18:00

Malá cena Kunětické devítky – start 17:00

Malá cena Kunětické devítky – start 17:00

Malá cena Kunětické devítky – start 17:00

Malá cena Kunětické devítky – start 10:00
                — vyhlášení poháru —

03. 04.      Malá cena K9 – start 18:00

17. 04.      Malá cena K9 – start 18:00

15. 05.      Malá cena K9 – start 18:00

29. 05.      Malá cena K9 – start 18:00

12. 06.      Velká cena K9 – start 18:00

26. 06.      Malá cena K9 – start 18:00

24. 07.      Malá cena K9 – start 18:00

14. 08.      Malá cena K9 – start 18:00

04. 09.      Malá cena K9 – start 17:00

18. 09.      Malá cena K9 – start 17:00

02. 10.      Malá cena K9 – start 17:00

12. 10.      Malá cena K9 – start 10:00