Pravidla

PRAVIDLA KUNĚTICKÉ DEVÍTKY

1) Závodí se na vyznačených, ale neuzavřených trasách.
2) Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
3) Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
4) Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
5) Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
6) Prezentace končí 15 minut před startem příslušné kategorie.
7) Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
8) Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
9) Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

PRAVIDLA

1) Závodí se na vyznačených, ale neuzavřených trasách.
2) Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
3) Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
4) Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
5) Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
6) Prezentace končí 15 minut před startem příslušné kategorie.
7) Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
8) Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
9) Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

PRAVIDLA BODOVÁNÍ A VYHLAŠOVÁNÍ POHÁRU

1) Po jednotlivých závodech se výsledky na místě nevyhlašují.
2) Výsledky jsou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu.
3) V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
4) Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků.
5) Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.
6) Slavnostní vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě K9.
7) Finálový závod se do celkového hodnocení poháru nezapočítává.
8) Pokud dojde v celkovém pořadí k rovnosti bodů závodníků v určité kategorii, dalším rozhodujícím faktorem o pořadí je počet startů v daném ročníku. Tj. závodník se stejným počtem bodů, ale více starty je v pořadí upřednostněn.
9) Speciální trofej pro muže a ženu s nejvyšším počtem startů s nejvyšším bodovým ziskem se vyhlašuje pouze u velkého okruhu. Do této ceny se započítávají body ze všech absolvovaných závodů (nikoliv pouze z osmi, jak tomu je v jednotlivých věkových kategoriích).

BODOVÁNÍ A VYHLAŠOVÁNÍ

1) Po jednotlivých závodech se výsledky na místě nevyhlašují.
2) Výsledky jsou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu.
3) V každé kategorii boduje deset nejlepších 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
4) Každému se počítá do koncového hodnocení 8 nejlepších výsledků.
5) Podmínkou pro celkové hodnocení v poháru je účast na minimálně 5 závodech.
6) Slavnostní vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě K9.
7) Finálový závod se do celkového hodnocení poháru nezapočítává.
8) Pokud dojde v celkovém pořadí k rovnosti bodů závodníků v určité kategorii, dalším rozhodujícím faktorem o pořadí je počet startů v daném ročníku. Tj. závodník se stejným počtem bodů, ale více starty je v pořadí upřednostněn.
9) Speciální trofej pro muže a ženu s nejvyšším počtem startů s nejvyšším bodovým ziskem se vyhlašuje pouze u velkého okruhu. Do této ceny se započítávají body ze všech absolvovaných závodů (nikoliv pouze z osmi, jak tomu je v jednotlivých věkových kategoriích).